corporate-business-handshake-between-partners (1)
Rozwój sieci POPC: już ponad 10 tysięcy gotowych punktów dostępu do szybkiego internetu
W ostatnim czasie zakończono budowę kolejnych punktów dostępu do sieci, co przyczyniło się do zwiększenia liczby miejsc, w których dostęp do internetu jest szybki i niezawodny. Szczególnie duże postępy zostały osiągnięte w obszarach, które dotychczas były określane jako "białe plamy" na mapie dostępu do internetu. Dzięki staraniom i zaangażowaniu zespołów budowlanych oraz rządu, już ponad X tysięcy punktów jest gotowych do użytku. To znaczący krok w kierunku realizacji celów programu POPC, a także w kierunku zapewnienia wszystkim mieszkańcom kraju dostępu do szybkiego i niezawodnego internetu. W dalszym ciągu trwają prace nad rozbudową sieci, a liczba gotowych punktów dostępu do internetu będzie nieustannie rosnąć. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron, Program Operacyjny Polska Cyfrowa przyczyni się do wyeliminowania terytorialnych różnic w dostępie do szybkiego internetu i pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy kraju.
Więcej