Dokumenty do pobrania
Umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych   (data publikacji: 28.10.2023)
Formularz odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem   (data publikacji: 28.10.2023)
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych   (data publikacji: 28.10.2023)
Protokół przyłączenia   (data publikacji: 28.10.2023)
Parametry techniczne usług internetowych   (data publikacji: 28.10.2023)
Parametry techniczne usług internetowych biznes   (data publikacji: 28.10.2023)